เป้าหมายลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี และเป้าหมายทีมผู้ก่อการดี ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ จําแนกรายเขตและรายจังหวัดปี พ.ศ. 2564

1 Jun, 2020 จำนวนคนอ่าน 813

แสดงความคิดเห็น