กองป้องกันการบาดเจ็บ ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความรุนแรง ในรูปแบบบอร์ดเกม " รั ก น ะ ตั ว เ อ ง " ช่วยในการเรียนรู้ทักษะชีวิต การป้องกันตนเองจากความรุนแรงในโรงเรียน

25 Aug, 2020 จำนวนคนอ่าน 229

กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ
ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความรุนแรง ในรูปแบบบอร์ดเกม
" รั ก น ะ ตั ว เ อ ง " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ และลดการบาดเจ็บจากความรุนแรงในเด็ก ช่วยในการเรียนรู้ทักษะชีวิต การป้องกันตนเองจากความรุนแรงในโรงเรียน
สำหรับน้องๆ อายุ 7-12 ปี เช่น จะทำอย่างไรดีนะ...ถ้าโดนเพื่อนล้อ???
⁉️ทำอย่างไรดี!!...มีคนแปลกหน้ามารับหลังเลิกเรียน!!? และเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย
ให้เด็กๆ ได้เล่น เรียนรู้ และสะสมดาว โดยมีตัวเดินเป็นน้องสัตว์ต่างๆ
น่ารักน่าเล่น พร้อมแผนที่ คำถามโบนัส และการ์ดกับดักให้ลุ้นเลือกหยิบให้ดี
เพิ่มความสนุกสนาน ความใกล้ชิด ระหว่างเด็กๆ ครู ผู้ดำเนินเกม
และช่วยวิเคราะห์พฤติกรรม ความคิด หรืออารมณ์ของเด็กได้

แสดงความคิดเห็น