อัพเดทข้อมูล "จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชาากร 100,000 คน จำแนกรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทย"

22 Oct, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,750

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
ต่อประชาากร 100,000 คน จำแนกรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทย
“ ไม่ควรมีการสูญเสียเด็กจากการจมน้ำแม้แต่คนเดียว ”

แสดงความคิดเห็น