ผลการคัดเลือกรูปแบบบริการ(Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

12 Jul, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,905
ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
--------------------------------


Downlad PDF

ดาวน์โหลด

ServiceModel65.pdf

แสดงความคิดเห็น