29 กันยายนของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก (USE HEART FOR EVERY HEART)

4 Oct, 2022 จำนวนคนอ่าน 4,458
ในวันที่ 29 กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก
โดยปี 2565 สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation)
ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ "USE HEART FOR EVERY HEART"
ใช้ใจเพื่อรักษาหัวใจทุกดวงให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

--------------------------แสดงความคิดเห็น