ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาจ้างมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

14 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 793
ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งถึง
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
126 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือเว็บไซต์สำนักโรคไติดต่อ
http://www.thaincd.com/2016/contact-us.html
โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02590-3976-77 โทรสาร. 02590 - 0363

ดาวน์โหลด

NCDForum20172.pdf

แสดงความคิดเห็น