ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็น เรื่องการประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและสื่อการเรียนการสอน การป้องกันการจมน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 May, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,533
ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็น
เรื่อง การประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและสื่อการเรียนการสอน การป้องกันการจมน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แสดงความคิดเห็น