แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

  1. คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคมากแค่ไหนค่ะ

     

ย้อนกลับ