วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  สำนักโรคไม่ติดต่อ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ "ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ"  ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ใส่ใจพลัดตกหกล้ม"  ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ผู้แทนสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ผู้แทนสำนักอนามัย หัวหน้าสวนลุมพินี
สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนฝ่ายเวชศาสตร์พื้นฟู
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตัวแทน SCG Eldercare Solution ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดชมภูเวก นนทบุรี ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
 
<<<1234>>>

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *