วันที่ 28 มกราคม 2563 กองป้องกันการบาดเจ็บ  โดยงานกลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนเชิงวิชาการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (D-RTI) และเมืองใหญ่ (City RTI)

วันที่ 28 มกราคม 2563 กองป้องกันการบาดเจ็บ
  โดยงานกลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร  
ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนเชิงวิชาการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับอำเภอ (D-RTI) และเมืองใหญ่ (City RTI)
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีนายเเพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

 

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *