ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมคณะทำงานหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ณ ห้องประชุม2 อาคาร1 ชั้น2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีแพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ เป็นประธานการประชุม 
---------------------

 
text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *