ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

"การพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ด้วยระบบ Facilitattor"


 

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *