ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
"ก้าวสู่สังคมที่สูงวัย ใส่ใจพลัดตกหกล้ม"
ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 - 10.00 น.
ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *