มอบโล่รางวัลขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565

23 Nov, 2022 จำนวนคนอ่าน 838
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
------------------------------------------
มอบโล่รางวัลขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565
ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านโรคไม่ติดต่อดีเด่นจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
2.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
3.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มอบรางวัล
และนายแพทย์กฤษฎา หารบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ เป็นกล่าวรายงาน และรายนามผู้รับโล่


แสดงความคิดเห็น