ปอดอุดกั้นเรื้อรังกับวัณโรค

1 May, 2023 จำนวนคนอ่าน 1,179
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และวัณโรค
ผู้ที่ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นวัณโรค
-----------------------------
แสดงความคิดเห็น