ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์)

16 Dec, 2022 จำนวนคนอ่าน 969
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM Application
*หมายเหตุ* ทางกองโรคไม่ติดต่อจะส่ง link การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิสอบใน e-mail ของท่านต่อไป

---------------------------------

แสดงความคิดเห็น