ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพแนวทางการดำเนินงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2565
ในวันที่ 14 มีค. 65 เวลา 09.30 -16.30 น.
โดยจะมีการอัพเดทองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติ DMHT ให้เป็นปัจจุบัน
และชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด DMHT ที่ปรับแก้ ปี 65
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม https://forms.gle/nvukETpEJnrkmfCNA

สามารถเข้าชมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.1 Zoom meeting.
ลิ้งค์เข้าร่วมประชุม https://zoom.us/j/91602812486?pwd=TWhEOUd6ZmVCNGxmNFVuL3R5d0JNUT09
Meeting ID: 916 0281 2486
Passcode: 615911

** ขอความกรุณาตั้งชื่อสำหรับเข้าระบบ เป็นชื่อหน่วยงาน และตามด้วยชื่อของท่าน เช่น รพ.พระนั่งเกล้า_วรัญญา ** ✨

1.2 Facebook Live: Page “กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค”

2. หนังสือเชิญประชุม สามารถ Download ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1j6IY_8JB4BqyD5cAieqeQkaKaAZVPwfa?usp=sharing

3. เอกสารประกอบการประชุม สามารถ Download ได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/18VJxshMtfLOSneiit1ka4IAQ8JHXYqIh?usp=sharing

ขอบคุณค่ะ...
 text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *