กองโรคไม่ติดต่อ ประกาศรับย้าย / รับโอน ข้าราชการพลเรือสามัญ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา


 
text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *