ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 
โดยมีระยะเวลาในการจ้างทั้งสิ้น 3 เดือน  (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย 2565) 
------------------------------
1. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
2. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 65 (ส่งใบสมัครภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 มิ.ย. 65)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วันที่ 27 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น. 
- กำหนดการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) วันที่ 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Application Zoom 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 มิ.ย. 65 
- รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานตามที่กองโรคไม่ติดต่ วันที่ 1 ก.ค 65
------------------
โดยสมัครผ่านระบบ google forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWgWdH26qBtq4dkmOTLcIZjzhkO34TssCAig
 text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *