กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โดย นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
ให้สัมภาษณ์เรื่อง “วันหัวใจโลก"
----------------
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุของกระทรวงสาธารณสุข​ ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ผลิตโดย​กองบริหารการสาธารณสุข สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
 text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *