ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง

โดยมีระยะเวลาจ้างทั้งสิ้น 2 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคา 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568)
--------------------------


- ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์)วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00น.

- กำหนดการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00น. ผ่าน Zoom Application

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 26 ธันวาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *