กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์) 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM Application
*หมายเหตุ* ทางกองโรคไม่ติดต่อจะส่ง link การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิสอบใน e-mail ของท่านต่อไป

---------------------------------

 text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *