ขอประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (หลักสูตรระดับกลาง) 
-----------------------




- ปรับปรุงระบบใหม่ เพิ่มช่องทางการเข้าระบบให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งานโดยสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป 
- หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
- สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านโรคไม่ติดต่อ 
- เรียนจบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตร 
- สำหรับพยาบาลที่จบหลักสูตรภายในวันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ก.ค. 65 รับคะแนน (CNEU) จำนวน 5 หน่วยคะแนน

- เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://ncde-learning.ddc.moph.go.th
- ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเรียน https://shorturl.asia/UHeNT




text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *