6 มิ.ย.60 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

6 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,096
วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักโรคไม่ติดต่อ นำโดยคุณนิพา ศรีช้าง, คุณสุชาดา เกิดมงคลการ และคณะ
และคุณฐาณิญา แสนศรี ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
พร้อมทั้งคุณเชิดพงษ์ ทองสุข ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุข
ณ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
แผ่นพับ การพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุ
ป้องกันได้ด้วยการประเมินและจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

mission4?tid=39

แสดงความคิดเห็น