ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริหารจัดการงานยานพาหนะ" ประจำปี 2560

30 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,056
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเรื่อง "การบริหารจัดการงานยานพาหนะ"
วันนี้ 30 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

แสดงความคิดเห็น