เยี่ยมหน่วยงาน พร้อมมอบความสุขและให้พรปีใหม่เจ้าหน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2561

29 Dec, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,175
ท่านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
เดินเยี่ยมหน่วยงาน พร้อมมอบความสุขและให้พรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป


แสดงความคิดเห็น