ร่วมจัดบูธในงานแถลงข่าว "การดูแลพระสงฆ์" เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2561

28 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,302

28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วัดพุทธปัญญาจังหวัดนนทบุรี สำนักโรคไม่ติดต่อ
ได้ร่วมจัดบูธในงานแถลงข่าว "การดูแลสุขภาพพระสงฆ์" เนื่องในวันมาฆบูชา
เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อให้กับตนเองและเผยแพร่ให้กับประชาชนที่มาทำบุญ
ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบไปด้วย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเรื้อรัง

ทั้งนี้ สำนักโรคไม่ติดต่อ ได้สนับสนุนแผ่นพับ หนังสือ คู่มือ ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อกับพระสงฆ์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ให้กับประชาชนแสดงความคิดเห็น