วันที่ 4 เมษายน 2561 กรมควบคุมโรค ได้จัดงานแถลงข่าวสงกรานต์ 2561 “ร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจเทศกาลสงกรานต์” ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยร่วมกับภาคเครือข่าย เน้นย้ำ "ดื่มแล้วขับ จับตรวจแอลกอฮอล์"

4 Apr, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,324
งานแถลงข่าวสงกรานต์ 2561 “ร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจเทศกาลสงกรานต์”
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ร่วมสร้างความปลอดภัยร่วมกับภาคเครือข่าย
เน้นย้ำ “ดื่มแล้วขับ จับตรวจแอลกอฮอล์”


แสดงความคิดเห็น