ร่วมต้อนรับ พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

1 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 964
ในวันนี้ 1 มิถุนายน 2561
บุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

อีกพร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันโรคควบคุมที่ 7 ขอนแก่น
ร่วมแสดงความยินดีให้กับพญ.ศศิธรในครั้งนี้ด้วย

และในการนี้ ผอ.ศศิธรได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข
แสดงความคิดเห็น