ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การบริหารจัดการเงิน"

25 Jul, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,205
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การบริหารจัดการเงิน"


โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อเป็นประธานการประชุม
และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารไทยพาณิชย์ คุณอัญชลี มานัสฤดี คุณก่อคิด ศรีน้อย
และ คุณขวัญจิตต์ สร้อยทอง วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรทราบแนวทางการออม การบริหารหนี้สิน การลงทุน และการวางแผนทางการเงิน
เพื่อการเกษียณและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเงินของตนเองดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

แสดงความคิดเห็น