ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3 / 2562

25 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,727
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3/2562
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
--------------------------

แสดงความคิดเห็น