ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

8 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 856
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 7.30 น. ณ ลานหน้าลิฟท์ อาคาร 10 ชั้น 5
จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
โดยมีพญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมพิธี

พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์เจิมป้ายสำนักโรคไม่ติดต่อ และประพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้แก่สำนักและบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อเพื่อเป็นศิริมมงคลในครั้งนี้
---------------------------------------------


แสดงความคิดเห็น