พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2562

8 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,102
วันนี้ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. ณ ลานหน้าลิฟต์ อาคาร 10 ชั้น 5
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2562 แก่บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ
โดยมี พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้
---------------------------------


แสดงความคิดเห็น