ร่วมกิจกรรมตักบาตรเดือนละครั้ง เพื่อปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม ประจำเดือนมีนาคม 2562

1 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,359
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ กรมควบคุมโรค
นำโดย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อและบุคลากรสำนักฯ
ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม
ประจำเดือนมีนาคม 2562
-----------------------

แสดงความคิดเห็น