ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 2

26 Apr, 2019 จำนวนคนอ่าน 541
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและติดตามการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 2
วันที่ 26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
-------------------------------------------------
แสดงความคิดเห็น