วันที่ 1 มิ.ย. 2562 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.ค่ายบกหวาน

11 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,322
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ณ โรงพยาบาลสุขภาพตำบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย

แสดงความคิดเห็น