1 กรกฏาคม 25662 กองโรคไม่ติดต่อ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 686

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โดย กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


แสดงความคิดเห็น