วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการป้องกันพลัดตกหกล้ม โดย ผศ.ดร.สันทณี เครือขอน อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 Aug, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,768

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการป้องกันพลัดตกหกล้มขึ้น
ณ สะว่ายน้ำเฟิร์สเสิร์ฟ สปอร์ตคลับ จ.นนทบุรี
ซึ่งภายใต้การประชุมนี้ มีกิจกรรมออกกำลังกายในน้ำเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
โดย ผศ.ดร.สันทณี เครือขอน อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ กับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม
เป้าหมายเน้นไปที่กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่แข็งแรงแสดงความคิดเห็น