มอบรางวัล NCD Clinic Plus Awards

4 Sep, 2019 จำนวนคนอ่าน 986
วันนี้ 9 กันยายน 2562
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มอบรางวัล NCD Clinic Plus Awards แก่สถานพยาบาลที่มีผลงานด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพดีเด่นระดับประเทศ
--------------------

แสดงความคิดเห็น