วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดประชุมเตรียมการสื่อสารนโยบายแผนบูรณาการผู้สูงอายุ
เพื่อบูรณาการแผนผู้สูงอายุร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย

11 Oct, 2019 จำนวนคนอ่าน 986

วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดประชุมเตรียมการสื่อสารนโยบายแผนบูรณาการผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการแผนผู้สูงอายุร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
แสดงความคิดเห็น