ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี พ.ศ.2559

19 Oct, 2016 จำนวนคนอ่าน 5,265
ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2559
โดย...กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค


ค้นหาข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
http://www.thaincd.com/2016/mission2

ค้นหาสื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=31,15&gid=1-015

แสดงความคิดเห็น