infoGraphic "มีเด็กเสียชีวิตเดือนมีนาคม 31 ราย (1-28 ม.ค.60) สาเหตุเพราะ "จมน้ำเสียชีวิต" "

31 Mar, 2017 จำนวนคนอ่าน 2,303

ผ่านเดือนแรกของปิดเทอม (1-28 มี.ค.60)
มีเด็กเสียชีวิตไปแล้ว 31 ราย สาเหตุเพราะ "จมน้ำเสียชีวิต"

แค่ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเบื้องต้น*

ฝากข้อมูลเหล่านี้.. ร่วมกันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ..
บ้านเริ่ม.. ชุมชมร่วม ก็จะช่วยกันป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำได้

Link เพื่ออ่านข่าว
https://today.line.me/TH/article/2fb3407891b73ae27d2a4dd08a3dae9650439707b0c324ed3996b55647f474f3?openExternalBrowser=1


ค้นหาสื่อเผยแพร่อื่นๆ
เรื่อง..การป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ .... ได้แก่
การบาดเจ็บในเด็ก การป่องกันเด็กจมน้ำ การพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ ได้ที่นี่
http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=37&gid=1-015

แสดงความคิดเห็น