โรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease : IHD)

28 Aug, 2017 จำนวนคนอ่าน 6,471
29 กันยายนของทุกปี เป็นวันหัวใจโรค
โรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease : IHD
)

แสดงความคิดเห็น