ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเกณฑ์และแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อลดโรค CVD CKD

29 Dec, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,366
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเกณฑ์และแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อลดโรค CVD/CKD
สำหรับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินระดับเขต
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.


***************

เอกสารประกอบการประชุมแสดงความคิดเห็น