ระวังเตือนภัย ไม่อยากให้เด้กไทยจมน้ำตายในช่วงเทศกาลลอยกระทง

20 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 2,049
ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี (ปี พ.ศ. 2551 – 2560)
ลอยกระทง 3 วัน คือ ก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง
มีคนจมน้ำเสียชีวิต 380 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถึง 94 คน (ร้อยละ 24.7)
ข้อแนะนำ
“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”
อย่าใกล้ : อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ
อย่าเก็บ : อย่าลงน้ำไปเก็บเงินในกระทง
อย่าก้ม : อย่าก้มไปลอยกระทง


ดาวน์โหลด

loykatrong2018.jpg

แสดงความคิดเห็น