ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนโรคไม่ติดต่อในชุมชนด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น"

26 Aug, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,830
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนโรคไม่ติดต่อในชุมชนด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น”
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องเครื่องมือ 5 ชิ้น และสามารถนำประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่
โดยมี ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมสุรินทร์พินิจพงศ์ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

-------------------------


แสดงความคิดเห็น