แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP)

6 Sep, 2021 จำนวนคนอ่าน 193
แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร
(Business Continuity Plan : BCP)

-----------------------

ดาวน์โหลด

แผนBCPNCD64.pdf

แสดงความคิดเห็น