MOVE THAT MOUNTAIN : ทำสิ่งใหญ่ ให้เปลี่ยนแปลง (Update : 29/08/65)

29 Aug, 2022 จำนวนคนอ่าน 2,188
(Update : 29/08/65)
MOVE THAT MOUNTAIN

ทำสิ่งใหญ่ ให้เปลี่ยนแปลง

“ย้ายภูเขา เริ่มจากก้าวแรก”
ข้อคิดสู่ความสำเร็จจาก 6 องค์กร 10 ผู้นำด้านการขับเคลื่อน
งานป้องกันและควบคุม NCDs ในประเทศไทย


โรคไม่ติดต่อเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรง คร่าชีวิตมนุษย์ปีละกว่า 40 ล้านคน
โดยเป็นสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของชาวโลก เป็นที่น่ายินดีว่า ยังมีคนจำนวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทย
เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ คนกลุ่มนี้มุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพดี
มีความปลอดภัยจากภาวะเสี่ยง และพยายามขับเคลื่อนสังคมเพื่อชัยชนะในสงครามต่อโรคไม่ติดต่อ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้เพียรพยายามสร้างองค์กรและพัฒนาเครือข่ายงานที่แฝงอยู่ในแวดวงต่าง ๆ
ทุกระดับ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย

หนังสือ “Move that Mountain ทำสิ่งใหญ่
ให้เปลี่ยนแปลง” ได้รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนึ่งมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้และศึกษา
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาผู้นําในทุกสังคม ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศDownload File PDF (Update : 29 / 08 /65)


ดาวน์โหลด

Movethat_MountainFinal65.pdf

แสดงความคิดเห็น