ประเด็นสารรณรงค์ วันเบาหวานโลก ปี 2561

19 Oct, 2018 จำนวนคนอ่าน 2,964
ประเด็นสารรณรงค์
วันเบาหวานโลก ปี 2561

------------
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation ; IDF)
กำหนดให้ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (Wolrd diabetes day)
โดยกำหนดประเด็นรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2561 คือ


"The Family and Diabetes : เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน"
ดาวน์โหลด

WorldDiabetesday61.pdf

แสดงความคิดเห็น