สำนักโรคไม่ติดต่อ รับโอน/ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

30 Apr, 2019 จำนวนคนอ่าน 523
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รับโอน/ย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลด

โอนแพทย์62.pdf

แสดงความคิดเห็น